Rekrutacja do projektu


REKRUTACJA MECHATRONIKÓW I EKONOMISTÓW (KLASY III WYJEŻDŻAJĄCE DO IRLANDII W MARCU 2016) - dodano 16.11.2015

Zaczynamy. Pierwszym etapem jest wpisanie sie ną listę chętnych do udziału w projekcie. Przy okazji wyrazicie tym samym zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych oraz zgodzicie się na upublicznianie wizerumku. Listy do podpisu da Wam pani Iwona Patschek.

W ciągu dwóch tygodni trzeba będzie zrealizować jedno proste zadanie. Polegać ono będzie na stworzeniu prezentacji (Power Point, Open Office - Impress, plik PDF) na jeden z następujących tematów dotyczących kraju docelowego - Irlandii:

 • Krainy geograficzne Irlandii,
 • Dublin, Cork,
 • Ustrój polityczny Irlandii,
 • Klimat,
 • Historia Irlandii - synteza dziejów od czasów najdawniejszych aż do czasów obecnych,
 • Religia,
 • Irlandczycy i ich charaktery (stereotypy, wartości: rodzina, małżeństwo, praca),
 • Wejście w środowisko (świadomość klasowa, zachowanie w gościnie, życie towarzyskie, zasady zachowania),
 • Porozmawiajmy o polityce (rządy M. Higginsa, Irlandia w strukturach międzynarodowych i ich rola, współpraca z Polską),
 • Życie codzienne w Irlandii (mieszkanie, edukacja, zdrowie, środki transportu, telekomunikacja),
 • Kuchnia irlandzka,
 • Kultura i rozrywka (wakacje, rekreacja i wypoczynek, sport, zwyczaje i święta, telewizja i pozostałe media, sztuka).
 • Mile widziane inne tematy skonsultowane wcześniej z panią Eweliną Krysiak-Roykiewicz.

Ogólne zasady konkursu:

 • Każdy pracuje samodzielnie. Nie przewiduje się pracy w grupach.
 • Z uwagi na przejrzystość rekrutacji i sprawiedliwe zasady oceniania prace nie powinny być podpisane (zamiast imienia i nazwiska proszę obowiązkowo podawać nr PESEL oraz klasę).
 • Prace należy przesłać na adres grzegorz.postrzech@technikum6.pl. Prosimy o maile z Waszymi imionami i nazwiskami w temacie. Usprawni to cały proces. W przypadku dużych prezentacji proszę prace przynosić na płytach CD lub DVD (sala nr 10a).
 • Termin oddawania prac to 30.11.2015 (do godziny 23:59). Po tym terminie prace nie będą oceniane.
 • Forma prac (treść, układ graficzny, ilość stron) nie jest zdefiniowana. Liczymy na Waszą kreatywność. Warto jednak zrobić pracę w wersji dwujęzykowej (polskiej i angielskiej).
 • Jeśli udowodnimy komuś, że praca nie jest jego autorstwem, niestety taka osoba będzie zdyskwalifikowana. Pamiętajcie, że komisja z pewnością zapyta o prace podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 • W razie pytań nie wahajcie się ich zadawać: grzegorz.postrzech@technikum6.pl, sala 10a.


REKRUTACJA MECH I EKO CD. (prezentacje + dokumenty rekrutacyjne) - dodano 03.12.2015

PREZENTACJE - Proszę spojrzeć na listę z numerami PESEL. Są to numery osób, które oddały prezentacje. Jeśli twierdzisz, że oddałeś/aś prezentację, a nie ma Twojego numeru na liście, postaramy się to wyjaśnić. Oczywiście w takiej sytuacji trzeba będzie udowodnić, że prezentacja była wysłana w odpowiednim czasie. Oto numery:

 
97121007704, 97041705342, 97092203202, 97033000581, 97011908872, 97043002645, 97100603343, 97100306000, 97062200244, 97100205286, 97030701744, 97102000209, 97071201933, 97122905124, 97060902827, 97031101949, 97083100095, 97051210230, 97083003312, 97010810239, 97090901379, 97051008095, 97011804253.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE - proszę o dostarczenie ich do komisji rekrutacyjnej (dokumenty adresowane są do ZSTiO). Chcemy, byście stworzyli swoje własne CV oraz list motywacyjny (który uzasadni, że to właśnie Wy jesteście właściwymi osobami do odbycia stażu). Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim i angielskim. Pamiętajcie, że na podstawie tych dokumentów odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna. Sugerujemy wykorzystanie formatu Europass CV (https://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae/templates-instructions).


Dostarczenie: Sugerujemy wydruk DWUSTRONNY w formacie A4 (każdego dokumentu z osobna) i dostarczenie osobiste do G. Postrzecha - sala 10a (proszę nie przysyłać emaili z dokumentami!!).
 
Termin: Termin dostarczania prac upływa 14.12.2015 (poniedziałek) o godzinie 15.00. Przekroczenie go skutkuje nieprzyjęciem dokumentów do oceny. Czasu jest dużo. Sugerujemy nie odkładać tego do ostatniej chwili. Powodzenia :-)


REKRUTACJA MECH I EKO CD. (rozmowa kwalifikacyjna) - dodano 16.12.2015

W najbliższy czwartek 17/12/2015 odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów do projektu mobilnościowego do Irlandii (w języku polskim i angielskim). Zapraszamy od 11.50 (5 lekcja) do sali 10a. Najpierw klasa ekonomiczna, a potem mechatroniczna. Kolejność alfabetyczna. Lista kolejności będzie wisiała na drzwiach sali 10a. Rozmowa to krótkie kilkuminutowe spotkanie z każdym z Was. Wszystkich kandydatów jest 24, tak więc wszystko nie powinno potrwać więcej niż 2 godziny lekcyjne. Oczywiście trzeba być na poprzednich lekcjach oraz na lekcjach bezpośrednio po rozmowie rekrutacyjnej. Mechatronicy wejdą na godzinie 6 lekcyjnej (nie ma potrzeby przychodzić na godzinę 5).

Pamiętajcie, że to oficjalna rozmowa, więc zróbcie dobre wrażenie.


WYNIKI REKRUTACJI DRUGIEJ GRUPY (dodano 21.12.2015)

Znamy wyniki rekrutacji drugiej grupy. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom. Do Cork jedzie 6 ekonomistek i 6 mechatroników (osoby "na zielono"). Osoby z miejsc 7 są na liście rezerwowej. Każdy z Was oczywiście ma wgląd w arkusz rekrutacji, wystarczy przyjść do sali 10a.

  Nazwisko Imię Klasa PUNKTY
1 Peter Kamila III EKO 88.5
2 Suda Patrycja III EKO 84.5
3 Tórz Violetta III EKO 77.9
4 Zborowska Magdalena III EKO 76.1
5 Tajchman Karolina III EKO 75.4
6 Wilczyńska Ewelina III EKO 74.9
7 Galbas Marzena III EKO 71.2 REZERW.
8 Ludwiszewski Tomasz III EKO 71.0
9 Wojciechowski Tomasz III EKO 69.4
10 Lupa Karina III EKO 68.7
11 Wrębiak Dominika III EKO 62.8
12 Dziedzic Edyta III EKO 62.0
13 Karcz Ewelina III EKO 59.9
14 Broda Sonia III EKO 55.1
15 Zapadka Patrycja III EKO 53.2
16 Ficek Natalia III EKO 52.6
17 Michalska Natalia III EKO 45.1


  Nazwisko Imię Klasa PUNKTY
1 Klimecki Wojciech  III IM (M) 78.2
2 Barczyński Przemysław III IM (M) 76.6
3 Kuder Bartosz III IM (M) 75.0
4 Poloczek Adam III IM (M) 74.5
5 Sieja Mateusz III IM (M) 63.9
6 Gałka Karol III IM (M) 63.8
7 Piosek Kamil III IM (M) 63.2 REZERW.


Wszystkim dziękujemy za udział w konkursie. Niestety nie możemy zapewnić staży dla wszystkich. Konkurencja była naprawdę duża. Pamiętajcie też, że fakt bycia na liście głównej nie oznacza już wyjazdu do Irlandii, zdarza się, że niektórzy odpadają w trakcie przygotowań, albo jeszcze wcześniej.

Proszę czytać emaile. Niebawem wyślę Wam link do formualarza do wypełnienia, MUSI być on wypełniony niezwłocznie. Nie mamy czasu na czekanie, więc niewysłanie danych może skutkować odsunięciem kandydata od projektu. Jutro (we wtorek) o godzinie 11.10 odbędzie się zebranie, podczas któego odpowiem na wszelkie pytania i rozdam dokumenty do podpisu. Obecność obowiązkowa (również osób z listy rezerwowej).

Gratulujemy raz jeszcze.