Projekt:

W projekcie uczestniczy czterdziestu dziewięciu (12 lub 13 na grupę) uczniów odbywających praktykę w Hiszpanii (Grenada oraz Sewilla) i Irlandii (Cork). Są to uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących klas trzecich o kierunku technik informatyk, mechatronik i ekonomista. Staż grupy pierwszej odbędzie się jesienią 2015 roku (02.11.2015 - 27.11.2015) w Grenadzie, grupy drugiej wiosną 2016 roku w Cork (29.02.2016 – 25.03.2016), trzeciej jesienią 2016 roku (Sewilla), grupy czwartej ponownie w Cork w marcu 2017. W zależności od grupy zawodowej praktyki odbędą się w różnych przedsiębiorstwach. Informatycy odbędą staże w firmach zajmujących się branżą informatyczną, w szczególności programowaniem, tworzeniem stron WWW, administrowaniem sieciami komputerowymi, serwisem sprzętu komputerowego. Mechatronicy i ekonomiści pracować będą w przedsiębiorstwach projektowych bądź usługowych powiązanych profilem działalności z ich kierunkami kształcenia. Głównym celem, dla którego uczniowie wyjadą w ramach stażu jest ich rozwój zawodowy, poznanie działania firm zagranicznych związanych z ich dziedziną nauczania, porównanie metod pracy przyjętych w Polsce z metodami stosowanymi w innych krajach europejskich, nabycie umiejętności pracy w zespole międzynarodowym i poznanie innych rozwiązań informatycznych. Dodatkową potrzebą jest doskonalenie umiejętności językowych uczniów (w tym języka zawodowego) oraz poznanie kultur innych krajów Unii Europejskiej w tym kultury i organizacji pracy. Projekt ma zwrócić uwagę na poprawę europejskiej mobilności w ramach kształcenia zawodowego, poprawę współpracy pomiędzy placówkami lub instytucjami edukacyjnymi, ułatwienie rozwoju praktyk zawodowych, poprawę stopnia przejrzystości oraz uznawania kwalifikacji zawodowych, wspieranie technologii informacyjnej w programach uczenia się przez całe życie oraz poprawę wymiaru europejskiego. Uczniowie wybrani zostali na podstawie określonych kryteriów w procesie rekrutacji. Większość uczniów stanowią osoby pełnoletnie. W projekt zaangażowani są nauczyciele szkoły, przygotowujący uczestników do wyjazdu za granicę, uwzględniając potrzeby merytoryczne, kulturowe oraz językowe. Staż został poparty odpowiednimi dokumentami, w tym Eurpass Mobility. Dokumenty te mają dla uczestników ogromną wartość, pomogą zdobyć w przyszłości dobrą pracę w kraju bądź zagranicą.

Program
Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe
Tytuł projektu
Odkryj swoje możliwości zawodowe w Europie i uwierz w siebie
(Discover your professional capabilities in Europe and believe in yourself)
Beneficjenci
I GRUPA - 12 uczniów klas trzecich informatycznych w r. szk. 2015/2016 (obecne klasy II)
II GRUPA - 12 uczniów klas trzecich mechatronicznych i ekonomicznych w r. szk. 2015/2016 (obecne klasy II)
III GRUPA - 12 uczniów klas trzecich informatycznych w r. szk. 2016/2017 (obecne klasy I)
IV GRUPA - 13 uczniów klas trzecich mechatronicznych i ekonomicznych w r. szk. 2016/2017 (obecne klasy I)
Miejsce praktyki
I GRUPA - Grenada - hiszpańskie firmy informatyczne
II GRUPA - Cork - irlandzkie frmy mechatroniczne i ekonomiczne
III GRUPA - Sewilla - hiszpańskie firmy informatyczne
IV GRUPA - Cork - irlandzkie frmy mechatroniczne i ekonomiczne
Zakwaterowanie
rodziny hiszpańskie lub irlandzkie (w przypadku I GRUPY apartamenty, w których stażyści mieszkają razem)
Czas trwania
I GRUPA - 01.11.2015-28.11.2015
II GRUPA - 21.02.2016-19.03.2016
III GRUPA - 02.10.2016-29.10.2016
IV GRUPA - 05.03.2017-01.04.2017
klasy informatyczne, ekonomiczne i mechatroniczne odbywają wtedy czterotygodniową praktykę zawodową
Rekrutacja uczestników
I GRUPA - czerwiec 2015
II GRUPA - wrzesień-listopad 2015
III GRUPA - styczeń-kwiecień 2016
IV GRUPA - wrzesień-listopad 2016
Przygotowania
I GRUPA - wrzesień-październik 2015
II GRUPA - grudzień 2015-luty 2016
III GRUPA - kwiecień-wrzesień 2016
IV GRUPA - grudzień 2016-luty 2017
Opłaty
projekt całkowicie finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+, co oznacza, że uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów

Ostatnie artykuły:

Zakwaterowanie


Powrót do Polski


Czas wolny