Rekrutacja do projektu


Rekrutacja I GRUPA (dodano 10.06.2015)

Z uwagi na fakt, że rekrutacja do projektu MUSI być przeprowadzona do końca roku szkolnego 2014/2015, będzie ona przeprowadzona w sposób uproszczony. To ostatni dzwonek dla osób, które jeszcze się nie zapisały. Uczniowie tacy nie będą już brani pod uwagę w dalszej części rekrutacji. W najbliższym czasie celem kandydatów bedzie stworzenie:

 1. PLAKATU - promującego Program Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe oraz nasz projekt "Odkryj swoje możliwości zawodowe w Europie i uwierz w siebie" (Discover your professional capabilities in Europe and believe in yourself). Zasady konkursu są następujące:
  • zaprojektowany plakat ma mieć format A3,
  • projekt powinien być zapisany w formacie wyjściowym JPG,
  • na plakacie muszą znaleźć się loga programu Erasmus+ i klauzula (http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/02/Zasady_stosowania_logo_Eplus.pdf) oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, trzeba też dołączyć tytuł projektu,
  • na plakacie nie ma być numeru PESEL ani nazwiska czy klasy,
  • dobrze by było, gdyby plakat nawiązywał do praktyki w Hiszpanii. Pamiętajcie, że pracujecie tam w firmach informatycznych, mieszkacie u rodzin hiszpańskich, poznajecie kulturę Hiszpanii, taki plakat ma zachęcić Waszych młodszych kolegów do brania udziału w podobnych programach. Plakat nie musi być oficjalny, można zaprojektować coś z poczuciem humoru. Dużo zostało już powiedziane o programie, jego założeniach i celach. Ktoś chce więcej? Polecamy http://erasmusplus.org.pl/ i/lub http://www.frse.org.pl,
  • prace mogą być wykonywane za pomocą dowolnych programów i technik graficznych (sama technika nie jest aż tak bardzo brana pod uwagę, jednak estetyka jak najbardziej - np. pamiętajcie o niewstawianiu na dużym obszarze obrazów o niskiej rozdzielczości, dopasujcie kolory, wcześniej zapytajcie innych co sądzą o Waszym dziele),
  • wszystkie prace muszą zostać przesłane do 16.06.2015 (nie będzie żadnych dodatkowych terminów),
  • pamiętajcie, że komisja może sprawdzić czy plakat wykonaliście sami zadając odpowiednie pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
  • pamiętajcie też, że obowiązuje prawo autorskie i kopiowanie utworów bez odpowiednich pozwoleń jest karalne,
  • prace należy wysłać na adres grzegorz.postrzech@zstio.bytom.pl
  • nazwa pliku MUSI zawierać tylko PESEL osoby wysyłającej (np. 80123456789.jpg), czytanie ze zrozumieniem powyższych instrukcji będzie również brane pod uwagę podczas rekrutacji,
  • pytania? - grzegorz.postrzech@zstio.bytom.pl
 2. DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH - i dostarczeniu ich do komisji rekrutacyjnej (dokumenty adresowane są do ZSTiO). Chcemy, byście stworzyli swoje własne CV oraz list motywacyjny (który uzasadni, że to właśnie Wy jesteście właściwymi osobami do odbycia stażu). Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim i angielskim. Pamiętajcie, że na podstawie tych dokumentów odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna. Sugerujemy wykorzystanie formatu Europass CV (https://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae/templates-instructions).
  Dostarczenie: Sugerujemy wydruk DWUSTRONNY w formacie A4 (każdego dokumentu z osobna) i dostarczenie osobiste do G. Postrzecha - sala 10a (proszę nie przysyłać emaili z dokumentami!!).
  Termin: Termin dostarczania prac upływa 18.06.2015 (czwartek) o godzinie 15.00. Przekroczenie go skutkuje nieprzyjęciem dokumentów do oceny. Czasu jest dużo. Sugerujemy nie odkładać tego do ostatniej chwili. Powodzenia :-)


 
PLAKATY I GRUPA (dodano 22.06.2015)

Proszę spojrzeć na listę z numerami PESEL. Są to numery osób, któe oddały plakaty. Jeśli twierdzisz, że oddałeś/aś plakat, a nie ma Twojego numeru na liście, postaramy się to wyjaśnić. Oczywiście w takiej sytuacji trzeba będzie udowodnić, że plakat był wysłany w odpowiednim czasie. Oto numery:

97010702453, 97011006693, 97012803879, 97020304359, 97031301455, 97052207578, 97060100270, 97072204584, 97080202998, 97080706997, 97080905891, 97082304452, 97082704665, 97090605938, 97092009020, 97092507313, 97093006255, 97100105890, 97100401675, 97100401699, 97100404173, 97101002332, 97110203278, 97121007056, 97121606361, 97122603091, 97123002936, 98032203814


 

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA I GRUPA (dodano 22.06.2015)

Dokumenty trafiły do komisji rekrutacyjnej a i prace zostały sprawdzone, czas więc na rozmowę kwalifikacyjną w języku polskim i angielskim. Rozmowy odbędą się we wtorek 23/06/2015 w sali 10a. Skład komisji: Dyrektor Szkoły - p. A. Lubos i/lub p. M. Sosna, p. E. Krysiak-Roykiewicz, p. I. Piszczek, p. G. Postrzech.

Użyteczne informacje:

 • osoby biorące udział w rekrutacji będą zwolnione z zajęć odpowiadających godzinom zamieszczonym poniżej w tabeli (proszę trzymać się harmonogramu),
 • każda rozmowa będzie trwała około 5-7 minut (przedstawienie siebie + krótkie pytania ze strony komisji),
 • czekając na swoją kolej zachowujemy się właściwie,
 • wchodzimy pojedynczo, proponujemy kolejność jak poniżej (proszę być troszkę wcześniej):

GODZ 9.00 - 10.00

Bednarek Kamila, Gut Patryk, Jędrysiak Monika, Jędrzejczyk Marcel, Lambarski Przemysław, Miela Piotr, Misztal Dawid, Mrosek Dawid, Nowotnik Arkadiusz, Oberwajs Michał, Ostafin Dawid, Piątek Tomasz

GODZ 10.00 - 11.00

Próżny Mateusz, Ranik Wioleta, Regulski Przemysław, Rydzewska Nicole, Siudak Patryk, Skiba Michał, Stanior Paweł, Wróbel Bartłomiej, Zięba Marek, Dutkiewicz Dominik, Gąsiorowski Dawid, Knapik Kasper

GODZ 11.00.00 - 11.30

Knopik Robert, Kogut Łukasz, Kowalik Łukasz, Mazurkiewicz Karol, Molasy Kamil, Sobiesiak Dawid, Tumiłowicz Dawid, Zabłotny Michał


 
WYNIKI REKRUTACJI PIERWSZEJ GRUPY (dodano 24.06.2015)

Znamy wyniki rekrutacji pierwszej grupy. Serdecznie gratuluję zwycięzcom. W skrócie, pierwszych 12 osób z poniższej listy jedzie do Grenady (a przynajmniej może pojechać). Osoby z miejsc 13-15 są na liście rezerwowej. Każdy z Was oczywiście ma wgląd w arkusz rekrutacji, wystarczy przyjść do sali 10a.

  Nazwisko Imię Klasa PUNKTY
1 Jędrysiak Monika 2I 81.1
2 Tumiłowicz Dawid 2I-M 77.2
3 Rydzewska Nicole 2I 72.9
4 Mazurkiewicz Karol 2I-M 72.5
5 Ranik Wioleta 2I 71.5
6 Kowalik Łukasz 2I-M 70.9
7 Dutkiewicz Dominik 2I-M 68.5
8 Gąsiorowski Dawid 2I-M 66.9
9 Mrosek Dawid 2I 64.7
10 Gut Patryk 2I 61.1
11 Ostafin Dawid 2I 60.9
12 Knopik Robert 2I-M 60.6
13 Zabłotny Michał 2I-M 58.6
14 Wróbel Bartłomiej 2I 57.7
15 Jędrzejczyk Marcel 2I 56.7
16 Sobiesiak Dawid 2I-M 55.5
17 Regulski Przemysław 2I 55.0
18 Siudak Patryk 2I 50.0
19 Zięba Marek 2I 48.8
20 Miela Piotr 2I 48.3
21 Stanior Paweł 2I 46.9
22 Bednarek Kamila 2I 46.8
23 Lambarski Przemysław 2I 45.7
24 Knapik Kasper 2I-M 41.0
25 Próżny Mateusz 2I 26.4
26 Kogut Łukasz 2I-M 26.3
27 Piątek Tomasz 2I 25.7
28 Misztal Dawid 2I 25.3
29 Oberwajs Michał 2I 30.3
30 Skiba Michał 2I 22.9
31 Nowotnik Arkadiusz 2I 19.7
32 Molasy Kamil 2I-M 3.3


Wszystkim dziękuję za udział w konkursie. Niestety nie możemy zapewnić staży dla wszystkich. Pamiętajcie też, że fakt bycia na liście głównej nie oznacza już wyjazdu do Hiszpanii, zdarza się, że niektórzy odpadają w trakcie przygotowań, albo jeszcze wcześniej.

Proszę czytać emaile. Jeszcze dzisiaj (środa) wyślę Wam link do formualarza do wypełnienia, MUSI być on wypełniony dzisiaj. Nie mamy czasu na czekanie, więc niewysłanie danych może skutkować odsunięciem kandydata od projektu. Jutro (w czwartek) o godzinie 10.00 odbędzie się zebranie, podczas któego odpowiem na wszelkie pytania i rozdam dokumenty do podpisu. Obecność obowiązkowa (również osób z listy rezerwowej).

Gratuluję raz jeszcze.