Erasmus Plus - ZSTiO Bytom

Hiszpania - 2015
Irlandia - 2016
Hiszpania - 2016
Irlandia - 2017
ZakoŇĄczenie projektu - 2017